TeX source:
p = \frac{suma~punktów~uzyskanych~przez~uczniów~w~zadaniu}{suma~punktów~możliwych~do~uzyskania~w~tym~zadaniu}