Aktualności

STATYSTYCZNA ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ 2021

 
Picture of Sławomir Gajewski
STATYSTYCZNA ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ 2021
by Sławomir Gajewski - Wednesday, 21 July 2021, 7:09 PM
 


WSPÓŁCZYNNIK ŁATWOŚCI zadania obliczamy następująco:

 p = \frac{suma~punktów~uzyskanych~przez~uczniów~w~zadaniu}{suma~punktów~możliwych~do~uzyskania~w~tym~zadaniu}