Kurs jest formą online konsultacji przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z fizyki zgodnie z Podstawą Programową przedmiotu fizyka.